Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

Tehawanka
20:47
3939 6835 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viasucznik sucznik
Tehawanka
20:45
1908 720e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazelbekon zelbekon
Tehawanka
20:32
8751 7bde 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasucznik sucznik

January 20 2018

Tehawanka
21:43
0521 b459
Reposted fromdarthsadic darthsadic viatytek tytek
Tehawanka
21:41
Reposted fromkels kels viasucznik sucznik
Tehawanka
21:39
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
21:38
0619 3a27 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
Tehawanka
21:36
1043 a3d2 500
Reposted fromtichga tichga viamushu mushu
Tehawanka
21:33
7965 cd7e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasucznik sucznik
Tehawanka
21:32
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
21:32
Reposted fromFlau Flau viatytek tytek
Tehawanka
21:31
1676 48b2 500
Reposted frommangoe mangoe viatytek tytek
Tehawanka
21:31
1228 6e3c 500
Reposted fromfungi fungi viamushu mushu
21:29
4443 972b 500
Reposted fromsetfiretoyoursoul setfiretoyoursoul viamushu mushu
21:28
1709 07a5

typicaltaurus:

What level did ur dog learn flamethrower

Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup viatytek tytek
Tehawanka
21:28
1926 3720
Reposted fromdarthsadic darthsadic viatytek tytek
Tehawanka
21:26
7914 9a2e
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaczinok czinok
Tehawanka
21:26
2020 bc4d 500
Reposted fromgket gket viaczinok czinok

January 18 2018

Tehawanka
20:57
9861 e2b7
Reposted fromzelbekon zelbekon

January 17 2018

Tehawanka
19:02
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted fromjasminum jasminum viaKaviah Kaviah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl