Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Tehawanka
18:50
9769 1491 500
Reposted fromsohryu sohryu viasucznik sucznik
Tehawanka
18:49
9014 f2db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Tehawanka
18:49
9046 133c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Tehawanka
18:48
9010 6e0f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Tehawanka
18:47
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
18:47
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
18:46
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatytek tytek
Tehawanka
18:43
8281 083c
oh no :(
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasucznik sucznik
Tehawanka
18:42
0300 4c60
Reposted fromsebazet sebazet viasucznik sucznik
Tehawanka
18:41
And don't forget about all those neglected grannies
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
18:40
9932 d99e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viasucznik sucznik
Tehawanka
18:40
9118 97f5 500
Reposted frombiru biru viamushu mushu
Tehawanka
18:40
2978 2d3a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamushu mushu
Tehawanka
18:39

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted frommegustonanista megustonanista viasucznik sucznik
Tehawanka
18:38
9952 12aa 500
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik

July 25 2017

Tehawanka
18:36
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Tehawanka
18:34
Reposted fromsmoo smoo viasucznik sucznik
Tehawanka
18:33
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viasucznik sucznik
Tehawanka
18:33
9195 f712
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
18:31

purified-zone:

blogging-phelddagrif:

rishkarn:

You know, in a horror movie, everyone always responds with a flight response when they see the monster. But that’s not the only thing that happens when people get scared. I want to see someone choose the fight response. I want to see a character turn around to see the killer right there, scream in terror, and start punching them in the face repeatedly.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl